[email protected] 972-4-9530086

Privacy statement

All in Packaging מחויבת לכבד ולשמור על המידע החסוי ואישי של לקוחותיה. חלק משמעותי של הפורטל המסחרי שלנו הוא גלוי לעין בכל עת ללא צורך של הלקוח לחשוף את זהותו או לספק נתונים אישיים. עם זאת, גישה לחלקים מסוימים של הפורטל שלנו כפופה לרישום, וזאת על מנת להתאים אישית את המידע ללקוח ולספק שירותים טובים יותר ללקוחותינו. וכן על מנת לשפר את התקשורת עם המשתמשים ואת איכות המוצרים והשירותים שלנו, אנו עשויים לבקש מידע ממשתמשים אודות מוצרים שמעניינים אותם, נושאים רלוונטיים, נתונים סטטיסטיים, הניסיון קודם שלהם עם מוצרים אחרים, שיטת יצירת קשר רצויה ואספקטים נוספים.

בעת ההרשמה הינך נדרש לספק לנו נתונים אישיים. נתונים מסוימים (לדוגמא שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני) הם חובה, ואילו נתונים אחרים אינם חובה .   החברה אינה מעבירה, מוכרת, או משאילה את נתוני הלקוחות שלה לחברות אחרות או גורמים אחרים (שאינם קשורים להפעלת השירות).

החברה שלנו כמנהלת הנתונים תטפל ותשמור תיעוד של הנתונים שלך על ידי כיבוד באופן מלא להוראותיהם של חוקים הנוגעים להגנה על מידע אישי והפרסום של מידע עניין לציבור, ותשתמש בהם כדי לספק את השירותים שאותם אישרת מפורשות.

הנתונים האישיים שלך שנמסרו לנו בעת הרשמה לא יהיו זמינים לאנשים אחרים בשום נסיבות - ללא ההסכמה המפורשת שלך לעשות זאת. אלא אם מחויב על פי חוק או בנהלים רשמיים. All in packaging לא תהיה אחראית לאמיתות הנתונים שהועברו אליה על ידי לקוחות האתר.

טוען